Browsing Category

Review truyện

HELVETICA

(Good Heavens và Steak ngăn chặn Helvetica.) Tôi đã kiểm tra Helvetica vài lần trong vài năm qua, và cuối cùng tôi quyết định đọc toàn bộ các bản lưu trữ để tìm hiểu câu chuyện là gì. Nó được viết và vẽ bởi j.n.wiedle, người hiện đang…
Read More...

STAND STILL, STAY SILENT COMMENTS

(Hình ảnh từ trang SSSS, được sử dụng cho mục đích đánh giá. Tất cả quyền sở hữu thuộc về chủ sở hữu của chúng.) Mặc dù tôi đã ngừng đăng bất cứ thứ gì mới trên đây, nhưng tôi vẫn đang tìm kiếm những webcomic mà tôi thích đọc. Điều đó…
Read More...

Bình luận về Romeo và Juliet

Năm nay, tôi đã nhận được 3 cuốn sách liên quan đến truyện tranh trên web cho Giáng sinh. Đầu tiên, là cuốn Romeo và/hoặc Juliet phiêu lưu lựa chọn của Ryan North năm 2016. Ryan là người sáng tạo ra truyện tranh Dinosaur Comics trên trang…
Read More...